Znáte základní informace o ČNB?

.


Základní informace
Zákon, kterým je zřízení a fungování České národní banky (dále také jen ČNB) ošetřeno, je Zákon o České národní bance, tedy zákon číslo 6/1993 Sb. Tato instituce je právnickou osobou se sídlem v Praze. Zastoupení má v sedmi regionech:
·         Praha
·         Ústí nad Labem
·         Plzeň
·         České Budějovice
·         Hradec Králové
·         Brno
·         Ostrava
budova národní banky.jpg
S majetkem a devizovými rezervami musí hospodařit s odbornou péčí. Pokud by mělo být nějak zasahováno do její činnosti, musí to být jedině v zákonem stanovených případech a v souladu s aktuální zákonnou úpravu.
Provázání
Tato banka samozřejmě musí spolupracovat s dalšími finančními institucemi:
 
·         Evropský systém centrálních bank
·         Evropský systém dohledu nad finančními trhy
·         Evropská rada pro systémová rizika
·         evropské orgány dohledu nad finančními trhy
Řídící orgán
Bankovní rada je nejvyšší řídícím orgánem. Členy bankovní rady jsou pak:
·         guvernér
·         2x viceguvernér
·         4 členové bankovní rady
Tyto členy jmenuje prezident České republiky na období šesti let (maximálně dvakrát).
Hlavní cíle
Činnost instituce by měla směřovat hlavně k cenové stabilitě a to v souladu s článkem 98 Ústavy České republiky a samozřejmě také v souladu s primárním právem Evropské unie. Mezi nejdůležitější úkoly patří tedy hlavně dosažení a udržování cenové stability (dosažení a udržení nízké inflace v prostředí ekonomiky pro udržení udržitelného hospodářského růstu). Účinnost používání různých měnových nástrojů, které by vedly k plnění cílů je nezávislost centrální banky.
české peníze.jpg
Dále se instituce musí starat o to, aby finanční stabilita a bezpečnost finančního systému v ČR bylo zachováno. Proto je jejím úkolem také identifikovat rizika ohrožení finanční stability systému. Tím samozřejmě podporuje odolnost našeho finančního trhu. V neposlední řadě musí podporovat hospodářskou politiku v rámci EU a hlavně hospodářskou politiku vlády.
Hlavín cíle jako určování měnové politiky, vydávání bankovek a mincí, řízení peněžního oběhu, platebních styků a zúčtování bank je obecně známým cílem ČNB.

Znáte základní informace o ČNB?
5 (100%)1
.

About the Author

pujckapro.cz