Životní pojištění z pohledu laika

.

Upřímně řečeno, je to velká nezodpovědnost, nebýt dnes pojištěný. Životním pojištěním totiž nezajišťujete pouze sebe, zajišťujete své příjmy, svou rodinu, zároveň je to jakási pojistka v případě neočekávaných výdajů. Dnešní pojistky Vám umožní zajistit také své dluhy, což znamená, že kdybyste nedej bože umřeli, Vaše rodina by díky tomu nemusela trpět zadlužením.
rodina v bublině
Bohužel je těžké přemýšlet dopředu nad možnými riziky, která nás mohou v životě potkat. Přemýšlet nad nemocemi, nad smrtí nebo nad možnými úrazy, které by se nám mohly stát například i v souvislosti s výkonem práce. Ale zároveň je sobecké, pokud to neuděláte. Věděli jste, že smlouvu si můžete kdykoliv v průběhu jejího trvání upravovat podle Vaší aktuální situace? Ano, právě tohle spousta lidí ani neví. Ale život se přeci neustále mění a vyvíjí. Proto by na to měla reagovat i Vaše pojistka. Můžete ztratit práci, tím i příjem, v této situaci budete mít problém platit pojištění, proto si jej můžete snížit na minimum do doby, dokud na tom zase nebudete lépe. Nebo třeba nastane situace, že půjdete na mateřskou, potom tedy můžete ze smlouvy vypustit pracovní neschopnost. Dnešní životní smlouvy jsou velmi variabilní a lze s nimi neustále pracovat.
ruce a srdce
Pojištění jako takové zahrnuje dvě složky – investiční a rizikovou.
1) Investiční složkaznamená, že si zde můžete také šetřit peníze. Investování přes životní smlouvu je ale v současné době celkem nevýhodné. Navíc dnes již existují mnohem lepší produkty, do kterých lze ukládat peníze.
2) Riziková složkazahrnuje právě možná rizika, která nás mohou potkat – smrt, vážné choroby, invalidita, pracovní neschopnost, trvalé následky úrazu, bolestné, hospitalizace. Myslíte také na své děti? Dítěti lze uzavřít vlastní pojistku nebo jej přidat do smlouvy k rodiči. Objevují se názory, že děti nemusí být pojištěné, protože nejsou živiteli rodiny. Uvědomte si ale, že i u Vašeho dítěte může propuknout vážná nemoc, může se stát úraz, který způsobí trvalé následky. Co se stane potom? Budete mít strach o dítě, které se bude nějakým způsobem léčit, vypadnete z příjmu a z čeho potom budete pokrývat výdaje? Navíc díky nějakým penězům navíc budete moct dítěti dopřát lepší a mnohem kvalitnější péči. A o tom to právě je. Těmito penězi si nemáte kompenzovat to, že se někomu něco stalo. Peníze Vám mají pomoct ulehčit životní situaci.
rodina v červeném
Takže přemýšlejte. Máte všichni pojištěné auto? Máte pojištěný dům? Ale nemáte životní pojištění? Co je přeci důležitější? Majetek nebo vlastní život?

.

About the Author

pujckapro.cz

No Comments

Comments are closed.